Αλόννησος! Νίκος Κλαυδιανός

Αλόννησος!

Το μόνο υπέροχο νησί στον κόσμο που μπορείς να
πας όποτε θέλεις, με όποιον τρόπο θέλεις…
(όχι) Εγώ, όχι εγώ, πήγαινα κάθε μέρα, τόσο που
σχεδόν κατοικούσα εκεί!… Κυρίως στην χώρα επά-
νω, σε ένα στενό είχα μια αγαπημένη … γάτα. Ήταν
συγγενής, ναι συγγενής της δικιάς μου αγαπημέ-
νης … γάτας …
Καθημερινά συνομιλούσαμε για όλα τα ενδιαφέ-
ροντα θέματα του σύμπαντος, άσχετα που το νησί
ειδικά η xώρα, τον χειμώνα είναι … ακατοίκητη!
Και βέβαια και εγώ είχα να πάω χρόνια.
Αλλά όχι … Μένουν κάποιοι … Πραγματικά … οι πιο
αγαπημένοι άνθρωποι της εποχής μας. Όνειρο!…
Και τα όνειρα, σε όσο πιο … μικρό χώρο γίνονται
(γεωγραφικά) τόσο πιο τεράστια δικαίωση έχουν.
Τότε ακριβώς είναι, που ακυρώνουν ακόμα και την
πραγματικότητα.
Αλόννησος. Πλησμονή και επαλήθευση.
Η διακειμενικότητα του … ενός! Του σπάνιου…

… Η ΠΗΓΗ

Νίκος Κλαυδιανός